Inspirace, které využít při výchově dětí: jak je vést k zodpovědnost, respektu a samostatnosti?

0
2284

Rodina přináší do života člověka štěstí a radost. Pro hodně lidí je rodinný život a výchova potomků jakýmsi cílem, kterého chtějí dosáhnout. Výchova dětí je jednou ze základních funkcí rodiny a je důležité, aby byla kvalitně naplněna.

Zodpovědnost a samostatnost patří mezi základní vlastnosti, za které vám jednou vaše děti poděkují. Jsou totiž základem pro úspěšný život v dospělosti. Jak tedy vychovat své děti tak, aby z nich vyrostly zodpovědní a samostatní jedinci?

Jaká může být výchova?

Psychologové rozlišují 5 základních druhů výchov dětí:

  • Autoritativní výchova: probíhá pod pevným vedením, rodiče často využívají systém příkazů, zákazů, odměn a trestů
  • Liberální výchova: tzv. volná výchova, děti si mohou dělat, co chtějí
  • Autoritářská výchova: vyznačuje se přísnou disciplínou, vyžadováním naprosté poslušnosti rodičů
  • Ochranářská výchova: rodiče mají tendenci ochraňovat nad míru své dítě
  • Demokratická výchova: rodiče se snaží porozumět dítěti

Za nejprospěšnější styl pro výchovu dětí považují psychologové právě demokratickou výchovu.

Demokratická výchova

Demokratická výchova je styl, kdy jsou rodiče důslední a zároveň ohleduplní, snaží se se porozumět svému dítěti a respektovat ho. Touto výchovou je podporován příznivý vývoj dítěte.

1.     Vytyčte hranice

Všechny děti potřebují znát své hranice. Samozřejmě, že se je dítě pokusí překročit, ale je na vás, abyste řekli dost. Hranice dávají dětem pocit bezpečí.

2.     Podporujte samostatnou aktivitu od raného dětství

Rodiče by měli u dětí odmalička podporovat objevování nových věcí a činností. Dejte svému dítěti prostor a věřte mu. Samostatná aktivita dítěte navíc ulehčí hodně i vám.

Když naučíte děti, že elektrická autíčka a další hračky mají v pokojíčku své místo, je to jen krůček k samostatnému uklízení celého pokojíčku.

3.     Naslouchejte a podporujte i v případě selhání dítěte

Život není jenom růžový, na to bohužel i děti přijdou poměrně brzy. Rodiče musí svým dětem dávat dostatek lásky. Rodiče musí přijmout dítě i ve chvílích selhání, vysvětlit, co bylo špatně a podpořit ho znovu.

Životní pády zároveň posilují naší osobnost. Je důležité párkrát za život spadnout ze zahradních houpaček a prolézaček, nabít si nos, setkat se s odmítnutím a neúspěchem. Chybami se člověk učí a čím víc jich posbírá v dětství, tím lépe pro jeho dospělácký život.

Z dětí, které prošly demokratickou výchovou ve většině případů vyrostly aktivní, nezávislí, otevření, emočně vyrovnaní jedinci se zdravým sebevědomím.