Zdravé sebevědomí se může naučit, vysvětluje psychoterapeutka

0
32439

Člověk s nízkým sebevědomím svých chováním potlačuje sám sebe. Často se podřizuje ostatním, ať jsou to partneři, kolegové i kamarádi. Nechce se dostat do konfliktu či se stát kvůli svému názoru terčem kritiky. Takové dlouhodobé potlačení sebe sama může člověka dotlačit až ke zdravotním problémům psychosomatickému rázu. Vyvolává pocity nespokojenosti a frustrace. Co k problémům s nízkým sebevědomím říká odbornice a psychoterapeutka Miriam Kotrusová? 

Nízké sebevědomí se může projevovat různých způsobem

Člověk s nízkým sebevědomím nemusí být jenom ušlápnutá postavička krčící se v koutě. Nízké sebevědomí se může projevovat několika způsoby. Člověk se neodvažuje říci svůj názor, nebo ani žádný na dané téma nemá. Souhlasí s názorem dominantnější osoby či někoho, ke komu vzhlíží. Neodváží se pustit do asertivního chování, aby nevznikl konflikt. Tím vším potlačuje sám sebe i své potřeby. 

A někdy to může být právě naopak. Lidé s nízkým sebevědomím mohou být i agresivní, dominantní a neustále kritizují všechny kolem sebe. To pramení z odmítání vlastních selhání a přiznání si chyb. Proto se lidé s nízkým sebevědomím mohou chovat i jinak, než se od nich očekává. 

Jak pomáhá odbornice z Psychoterapie Praha? 

Utváření sebehodnoty a sebedůvěry se tvoří už v raném věku. Celý proces je značně závislý na tom, jak kladně byl dotyčný přijímán a podporován svými nejbližšími. „Zdravému sebevědomí se dá naučit, rozhodující je však, pochopit příčiny nízkého sebevědomí a k čemu nám to v životě slouží,“ říká psychoterapeutka Miriam Kotrusová z Psychoterapie Praha. Díky dlouhodobé práci na zdravém sebevědomí se klient naučí lépe přijímat sám sebe. Zároveň mu psychoterapie umožní navázat funkční rovnocenné vztahy, a to v rámci rodiny, přátel i partnerů. 

Individuální psychoterapie také pomáhá

Pokud je klient připraven mluvit o svých pocitech, myšlenkách a způsobu života, značně mu může pomoci i individuální psychoterapie. Základním předpokladem je to, že je klient rozhodnut změnit svůj dosavadní způsob života a je připraven na změnu. Zároveň musí mít motivaci na sobě pracovat i samostatně. Benefity za náročnou práci na sobě přicházejí v mnoha podobách. 

Klient pozná lépe sám sebe, začne vnímat své stinné stránky a řeší své problémy zralejším způsobem. V rámci individuální psychoterapie klient získá náhled na sebe, své vztahy i svůj život. „Díky takovému náhledu se člověk bezděčně proměňuje a tím se následně mohou proměňovat i reakce jeho okolí na něj,“ dodává Miriam Kotrusová, která se věnuje problémům s nízkým sebevědomím i individuální psychoterapii.