Jazyková škola vám zajistí nejen větší rozptyl při výběru zaměstnání

0
68

Být cizích jazyků znalý je v dnešní době doslova nutností. Lidé, kteří mluví jen česky, mají velmi omezené možnosti. Nejde jen o možnost cestování, kdy si na místě složitě zařizují bydlení, nerozumí jídelnímu lístku, nebo budou mít velkou potíž při řešení zdravotních potíží či poruchy auta.

Pokud vás výuka jazyků na základní nebo střední škole minula, nebo jste se neučili pilně a nic neumíte, život si značně omezíte i co se týče výběru povolání.

Inzeráty na novou pracovní pozici se znalostí cizích jazyků

Všechny uchazeče, kteří chodí poctivě do hodin nebo lekcí cizího jazyka, připraví kvalitní jazyková škola velmi dobře na výkon budoucího zaměstnání. Ke kvalitním patří např. AKCENT International House Prague s.r.o. Docházet zde můžete samozřejmě nejen kvůli touze po lepším novém zaměstnání. Můžete se stále zdokonalovat v jazyku, který se učíte, nebo se učit jazyky nové.

Učení se cizích jazyků má příznivý vliv i na náš mozek, např. ve stáří udržuje mysl v kondici.

Zmíněná jazyková škola nabízí kurzy pro veřejnost cizích jazyků angličtiny, němčiny, češtiny pro cizince, francouzštiny, španělštiny, italštiny a čínštiny.

Škola jazyků pro dospělé i děti

Nejen dospělí, ale také děti se potřebují nebo chtějí učit cizí řeči. Škola jazyků AKCENT International House Prague má systém jazykových kurzů, které vychází z úrovní Evropského referenčního rámce pro jazyky. Jsou zaměřeny na rozvíjení všech řečových dovedností a na nácvik zkouškových technik nutných ke složení mezinárodních jazykových zkoušek.

Na konci semestru jsou vykonávány jazykové testy, na základě kterých dostanou žáci doporučení, který navazující jazykový kurz se pro ně hodí, příp. jaká jazyková zkouška odpovídá jejich jazykové úrovni.

Podívejte se na akcent.cz a najděte jazykovou školu s nejlepšími lektory a spokojenými žáky.