Jak reklamovat nekvalitní internetové připojení

0
1949

Často vám internet vypadává? Nemůžete kvůli problémům pracovat nebo plnit své školní povinnosti? Už vás unavuje, že nemáte možnost sledovat vaše oblíbené filmy a seriály bez přerušení? Reklamujte u poskytovala nekvalitní internetové připojení. Rychlost připojení k síti dnes ovlivňuje chod domácí elektroniky, proto je dobré mít kvalitního poskytovatele. Reklamy slibují zvratné rychlosti, ale reality je mnohdy jiná.

Jaká je lhůta pro reklamaci internetového připojení

Internetové připojení lze reklamovat do dvou měsíců od vadného poskytnutí služby. Po uplynutí této doby právo na reklamaci zanikne. Poskytovatel – hodnocení firem – je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne jejího doručení. V případě, že je nutno projednat situaci se zahraničním poskytovatelem, lhůta se o další měsíc prodlužuje. Jestli jste mohli poskytovanou službu využít pouze částečně či dokonce vůbec z důvodu problému na straně poskytovatele, je povinen závadu odstranit a snížit vám přiměřeně cenu. Můžete se také dohodnout na poskytnutí služby náhradním způsobem.

Ukončení smlouvy s poskytovatelem

Pokud je vaše internetové připojení opravdu nestabilní nebo nejste spokojeni s částkou, kterou za něj platíte, je na místě začít uvažovat i o změně poskytovatele. Jestli máte uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, její výpověď nesmí být jakkoliv sankcionována. Zpravidla však bývají smlouvy uzavírány na dobu určitou. V tom případě existují dvě varianty. Jako po spotřebiteli či po podnikající fyzické osobě při vypovězení smlouvy do tří měsíců od jejího uzavření, po vás může poskytovatel požadovat doplatit nejvýše pět procent součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. Jestli je smlouva ukončena až po uplynutí tří měsíců od jejího uzavření, můžete odejít zcela bez dalších poplatků.

Recenze firem a jejich hodnocení poskytuje hodnotící portál Aplikant.cz od společnosti 123jobs Media. Získejte zde informace a zkušenosti od ostatních uživatelů nebo přidávejte snadno své vlastní hodnocení firem. Hodnocení přidejte formou textu nebo hvězdiček. Váš názor tak může být nápomocný ostatním uživatelům při výběru poskytovatele internetu.